Vi säljer endast till företag, konstnärer och återförsäljare. Betalning 30 dagar netto i kassan.
Våra återförsäljare ska kontakta oss efter att ni skapat ett nytt konto. Lycka till!

Miljö

Kilramar.se och Alldo Group Sweden AB jobbar aktivt för att minska belastningen på miljö och natur. Det sker genom val av material, tillverkning, val av emballage och inköp av träslag.

Miljö

Miljömärkta kilramar av asp

Alla våra kilramar tillverkas av det förnyelsebara materialet furu. På så sätt är du alltid helt säker på att du får ett förnyelsebart material i din kilram. Trä är det bästa långsiktiga valet ur miljösynpunkt, då det ingår i den biobaserade kolcykeln, och därför inte bidrar direkt till växthuseffekten. Motsatsen till förnyelsebart material är fossila material, som t.ex. mineralolja.

Återvinning och emballage

Alla våra kilramar kan återvinnas genom att monteras isär. Trä kan sorteras och lämnas till returstationer eller återvinningscentraler. Vi använder uteslutande returpapper och återanvänt material i vår emballering. Allt emballage kan av kunden återvinnas på returstationer runt om i landet, vilket vi gärna uppmanar till.

Produkter märkta med vårt miljöval

För att göra det lättare för dig som kund att hitta våra produkter märkta med miljöval, har vi integrerat en egen symbol på de sidorna.