Här kan du läsa kort om oss på Kilram.se. Kilram.se driv av företaget Alldo Group Sweden AB, som säljer bland annat svensktillverkade kilramar och tavelramar på internet. Utbudet på Kilram.se håller mycket hög kvalité, och är riktat till våra företagskunder, som jobbar inom foto, tryck och reklam.

Kunskap och tradition

Vårt mål är att genom kunskap och service, tillhandahålla både lösningar och tjänster för våra kilramar, samt att tillhandahålla en hög servicegrad. Vi har en gedigen erfarenhet och kan genom den hjälpa våra kunder med eras projekt. Inget är för litet, och inget är för stort.

Alldo Group Sweden AB

Alldo Group Sweden AB är resultatet av en över fyra generationer lång kedja av hantverkskunnande och skapande. Noggrannheten och kvalitetstänkandet har hela tiden varit den gemensamma nämnaren. Allt från exklusiva möbler, orglar och husvagnar har tillverkats genom generationerna.